Welkom

Buikwand revalidatie.
Locatie :Heerenveen ( Friesland) en Emmeloord ( Noord-Oost Polder).

 

Corona virus beleid:
De behandeling vindt plaats onder strenge voorwaarden RIVM en beroepsvereniging.
Tevens bieden we naar gelieven een beveiligde video consulting aan, om ondanks de situatie, u verder te kunnen helpen met uw klachten.

                               Herstel je buik.

Deskundigheid en ervaring op het gebied van diastase recti, buikwandzwakte, behandeling voor vrouwen en mannen.

Tevens postoperatief herstel na een buikwand correctie of andere buikwandchirurgie en herstel na keizersnede.

 • Ruim 20 jaar ervaring in rugklachten, buikklachten, bekkenbodem problematiek,  en diastase recti gerelateerde klachten.
 • Medisch getoetste behandeling.
 • Problemen die kunnen voortvloeien vanwege een  diastase recti worden zo mogelijk behandeld. Samenwerking met andere disciplines.

Sterker en completer met connecties

De buikspier functie staat centraal. Bij een diastase recti kan de kracht in de buikspier verstoord zijn, het opvangen van buikdruk  gaat dan niet optimaal. De buikspier is onderdeel van een aantal spierketens in ons lichaam. Verstoring hiervan kan diverse klachten geven.
Een veel gehoorde klacht is:

 • Rugpijn
 • Dikke of slappe buik
 • Verstoorde kracht in de romp
 • Verdikking ( bulge) op de buik zien bij verhoogde buikdruk
 • Diepe ruimte voelbaar, met gevoel van kwetsbaar en teer weefsel
 • Darmfunctie problemen
 • Veel spanning op de buik voelen
 • Moeite hebben met lang staan, tillen en bukken
 • Urine verlies of frequent plassen
 • Naar gevoel bij aanraken buik, afkerig gevoel bij de buik
 • Na keizersnede ( sectio caesarea) onvoldoende herstel buik

Herstel van de buikfunctie is herstel van o.a. de buikspier, deze zorgt voor meer kracht, gevoel, controle en ontspanning.

De functie verstoring is het grootste probleem. Niet de wijking van de buikspier bij o.a. de zogeheten linea alba. Oftewel, ondanks dat er een mogelijke wijking blijft bestaan, kan de buikfunctie flink verbeteren.
Aanverwante structuren zijn vaak verstoord in functie.
Bijvoorbeeld een teveel aan spanning bij de bekkenbodem spieren ,rugspieren en middenrif. Stijve wervelkolom of ongunstige houding.
De gevolgen en compensaties zijn per persoon anders en de aanpak is daarom ook individueel gericht.

U heeft gehoord dat alleen schuine buikspieren mogen worden geoefend?
-Dat is een oude gedachte, het hangt af van uw situatie.

De buik is meer dan alleen ons centrum van kracht, ook ons gevoel speelt zich hier deels af.
Waar krijgt u spanning van en hoe reageert uw lichaam hierop. Ongemerkte  teveel spanning in delen van buik is een veel voorkomend probleem.
Leren herkennen van spanning en ontspannen is belangrijk voor herstel functie buik en afname pijn.

Verder zijn er een aantal andere factoren belangrijk voor herstel buikfunctie, te denken aan :De darmfunctie, ademhaling, houding en de manier van reageren op verhoogde buikdruk.

Wat zou u kunnen bereiken met deze behandeling:

 • Kracht en controle over de buikspieren
 • Functionele sluiting van de diastase
 • Afname rugklachten
 • Klachten afname aan de zijkant van de heup regio.
 • Herstel / controle over urineverlies- ontspannen bekkenbodemspieren ( teveel spanning op de bekken bodem kan de reden van urine verlies zijn en frequent plassen zonder mogelijkheid tot uitstellen)
 • Afname buikomvang
 • Verbetering van soeplesse en kracht in de romp
 • Voorbereiding sport
 • Beter ontspannen en herkennen wat de functie van spanning voor u is
 • De rompspieren meer ontspannen gezien de spierimpulsen zijn verbeterd
 • Verbetering ademhaling

In deze medisch goed onderbouwde en getoetste methode wordt gewerkt aan alle facetten die van invloed zijn op de buikspier. De therapie die geboden wordt, heeft al vele goede resultaten laten zien!

Tevens biedt het Diastase Behandelcentrum therapie en advies na een buikwand correctie, zo nodig in overleg met uw chirurg.

Wij vinden de aandacht voor post operatieve zorg belangrijk. Er blijken ook veel vragen te zijn zoals: wat mag je wel of niet doen na een buikwand correctie. Wat kun je zelf doen voor een optimaal herstel. Hoe verzorg je het litteken optimaal.

Overzicht van de expertise:

 • Herstel of vermindering van de wijking tussen de buikspier, ook al is deze al jaren aanwezig.
 • Streven naar een herstel zonder chirurgische ingreep.
 • Herstel en opbouw buikfunctie na buikwand correctie.
 • Verminderen van de buikomvang door specifiek trainingsprogramma.
 • Ruim 20 jaar ervaring in bekkenbodemklachten en rugklachten .
 • Het totale bewegingspatroon van het lichaam wordt bekeken. De kracht zit in de verbinding.