Herstel je buik

Het streven is om je buik weer optimaal en functioneel te herstellen. De mate van diastase is bepalend voor het resultaat, en voor een deel hoelang deze aanwezig is.
De wijking is niet alleen bepalend voor het resultaat, maar ook voor de mate van kracht overdracht en gehele buikspierfunctie.
Na de testen kan een redelijke inschatting gemaakt worden van het te verwachten resultaat.
Naast de buikspier wordt de therapie zo nodig ook gericht op de rug, de ademhaling, de bekkenbodem spieren, de heupregio en schouders. En…

  • Het gevoel terugkrijgen in je buik ten aanzien van spanning en ontspanning.
  • Kracht herstellen
  • Weten wat je wel en beter niet kunt oefenen en de meest gunstige opbouw van kracht
  • Vaak zijn er diverse andere klachten aanwezig, zoals rug-, bekken- en bekkenbodemklachten. Dit wordt meegenomen in het traject van behandelen.
  • Houding optimaliseren. Bewegingsgewoontes worden bekeken en zo nodig gecorrigeerd.
  • Welke emoties spelen een rol, wat vind je van je buik…hoe daar mee om te gaan.
  • Pijn vermindering